PONIŻEJ OPISANE USŁUGI SĄ BEZPŁATNE DLA CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI

drapacze chmur

Dlaczego zapraszamy Cię do współpracy

Zapraszamy Cię do współpracy ponieważ nasza społeczność może pomóc Tobie, a Ty możesz pomóc innym członkom społeczności. Wiemy, że na co dzień stawiasz czoła wielu problemom, ryzykom i zmianom, na przykład:

1. Wzrost cen generalnego wykonawstwa.

2. Koncepcje i projekty, których realizacja przekracza budżet inwestycji.

3. Brak pewności co do sposobu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

4. Nieprecyzyjne oferty wykonawców.

5. Opóźnienia w przygotowaniu projektu, złożeniu ofert i realizacji robót.

6. Zawiłe umowy.

7. Duże ryzyko kosztów dodatkowych.

8. Brak transparentności i zaangażowania doradców.

9. Brak świadomości o różnych możliwościach realizacji inwestycji.

10. Brak dostatecznej wiedzy o możliwościach optymalizacji kosztów.

Architekt w Budowie

Jak pomagamy

Cały zespół utożsamia się z naszą Wizją i Misją, dlatego pomagamy poprzez:

1. Kreowanie społeczności.

2. Budowanie wzajemnej świadomości. 

3. Ułatwianie komunikacji.

4. Łączenie ze sobą podmiotów.

5. Szerzenie wiedzy i dobrych praktyk w budownictwie.

6. Korzystanie z rozbudowanej bazy danych.

7. Globalnej negocjacji warunków dla naszych Partnerów.

8. Wzajemne wsparcie i szacunek.

9. Zbudowane relacje.

blue Print

Co zrobimy

Nasze działania definiujemy po zbadaniu indywidualnych potrzeb, natomiast do najczęstszych należą:

1. Wyselekcjonowanie i przedstawienie doradców / konsultantów.

2. Określenie właściwej pracowni projektowej.

3. Rekomendacja osoby lub firmy do kontroli budżetu.

4. Pomoc w uzyskaniu i zabezpieczeniu najlepszych cen materiałów i wykonawstwa dla inwestycji. 

5. Dobranie właściwych generalnych wykonawców, podwykonawców i dostawców.

6. Wyselekcjonowanie i przedstawienie niezależnych ekspertów, kosztorysantów i inspektorów.

7. Określenie właściwej kancelarii prawnej 
i przedstawienie odpowiednie osoby.

8. Czuwanie nad procesem i pomoc w razie potrzeby.