PONIŻEJ OPISANE USŁUGI SĄ BEZPŁATNE DLA CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI

Inżynier budowlany

Dlaczego zapraszamy Cię do współpracy

Zapraszamy Cię do współpracy ponieważ nasza społeczność może pomóc Tobie, a Ty możesz pomóc innym członkom społeczności. Wiemy, że codziennie spotykasz się przynajmniej z kilkoma z poniższych problemów:

1. Wzrost cen wykonawców.

2. Coraz mniejsza dostępność wykonawców.

3. Rosnące koszty zatrudnienia.

4. Wzrost cen materiałów.

5. Niewydolność działu ofertowania.

6. Niedobór wykwalifikowanych pracowników.

7. Zatory płatnicze. 

8. Niedostateczny popyt na usługi.

9. Brak dostępu do zleceń z sektora komercyjnego.

10. Upadłości i zadłużenia.

budownictwo

Jak pomagamy

Cały zespół utożsamia się z naszą Wizją i Misją, dlatego pomagamy poprzez:

1. Kreowanie społeczności.

2. Budowanie wzajemnej świadomości. 

3. Ułatwianie komunikacji.

4. Łączenie ze sobą podmiotów.

5. Szerzenie wiedzy i dobrych praktyk w budownictwie.

6. Korzystanie z rozbudowanej bazy danych.

7. Globalnej negocjacji warunków dla naszych Partnerów.

8. Wzajemne wsparcie i szacunek.

9. Zbudowane relacje.

Co zrobimy

Nasze działania definiujemy po zbadaniu indywidualnych potrzeb, natomiast do najczęstszych należą:

1. Zaproszenie do co najmniej 10 zapytań w roku, które będą dopasowane do Twoich preferencji i w których Construction Family będzie aktywnie uczestniczyć.

2. Pomoc w nawiązaniu relacji i polecenia do Zleceniodawców.

3. Zweryfikowanie dostępności i polecenie 2-3 firm (bez spamu i automatów) podwykonawczych dla każdego zakresu jaki będzie wymagany.

4. Pomoc w negocjacji i zabezpieczeniu cen materiałów i wykonawstwa dla inwestycji.

5. Pomoc w outsorcingu procesu ofertowego.

6. Pomoc w ocenie biznesowej zapytań.

7. Pomoc w windykacji należności.

8. Udostępnienie bazy wiedzy i wzorów dokumentów.

9. Weryfikacja i polecenie agencji zatrudnienia lub/i pracowników.

10. Zaproszenie do udziału w wydarzeniach networkingowych z potencjalnymi Klientami.