Wizja

""Okazja nie polega na odkryciu idealnej firmy dla siebie. Okazja polega na zbudowaniu idealnej firmy dla siebie nawzajem."
Simon Sinek

Jesteśmy zespołem, który chce rozwiązać rosnące problemy wzrostu kosztów inwestycji, bankructw, braku pracowników, przeterminowanych płatności, braku zleceń zapewniających rozwój, niedostatecznej komunikacji, ograniczonego dostępu do usług prawnych i braku działów sprzedaży w niewielkich firmach, jak również niewydolności działów kontraktowania
w większych firmach. 

Pracownicy budowlani o zachodzie słońca

Misja

„Komunikacja to umiejętność, której można się nauczyć. To jak jazda na rowerze czy pisanie na maszynie. Jeśli tylko nad nią popracujesz, możesz bardzo szybko poprawić jakość każdej części swojego życia”.
Brian Tracy

Naszą misją jest stworzenie społeczności
i narzędzi, które pozwolą na wypracowanie wzajemnej świadomości wśród wszystkich uczestników procesu budowlanego, jak również pozwolą im 
odpowiedzieć na swoje potrzeby i problemy w modelu win-win, np. pomożemy generalnemu wykonawcy znaleźć rzetelnych podwykonawców, a podwykonawcy - znaleźć zlecenie, jak również pracownika, który szuka zatrudnienia.