PONIŻEJ OPISANE USŁUGI SĄ BEZPŁATNE DLA CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI

Stal zbrojeniowa

Dlaczego zapraszamy Cię do współpracy

Zapraszamy Cię do współpracy ponieważ nasza społeczność może pomóc Tobie, a Ty możesz pomóc innym członkom społeczności. Bez odpowiedniej wiedzy o procesach budowlanych ciężko jest znaleźć pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku, która terminowo i uczciwie wynagradza pracowników. Przed osobą szukającą pracy stoją następujące wyzwania:

1. Trudna ocena stabilności i wypłacalności pracodawcy.

2. Niskie wynagrodzenie.

3. Nieumiejętność negocjowania podstawy zatrudnienia.

4. Brak wiedzy prawnej.

5. Duża rotacja pracowników.

6. Częste wyjazdy służbowe.

7. Złe warunki kwater pracowniczych.

8. Brak profesjonalnego CV.

9. Brak odpowiedzi na aplikacje.

10. Brak gwarancji stałego zatrudnienia.

Dirt Construction Site

Jak pomagamy

Cały zespół utożsamia się z naszą Wizją i Misją, dlatego pomagamy poprzez:

1. Kreowanie społeczności.

2. Budowanie wzajemnej świadomości. 

3. Ułatwianie komunikacji.

4. Łączenie ze sobą podmiotów.

5. Szerzenie wiedzy i dobrych praktyk w budownictwie.

6. Korzystanie z rozbudowanej bazy danych.

7. Globalnej negocjacji warunków dla naszych Partnerów.

8. Wzajemne wsparcie i szacunek.

9. Zbudowane relacje.

10. Udostępnienie naszej wiedzy i doświadczenia.

Pracownik z czerwonym kasku

Co zrobimy

Nasze działania definiujemy po zbadaniu indywidualnych potrzeb, natomiast do najczęstszych należą:

1. Udostępnienie wskazówek do napisania CV.

2. Polecenie kursów doszkalających wraz ze zniżką.

3. Analiza doświadczenia i polecenie kandydata do firm, które szukają osoby o tym profilu - co najmniej 50 firm / rok.

4. Pomoc w nawiązaniu relacji i polecenia do Zleceniodawców.

5. Pomoc w negocjacji warunków zatrudnienia.

6. Pomoc w windykacji należności.

7. Udostępnienie bazy wiedzy i wzorów dokumentów oraz mentoring.

8. Weryfikacja i polecenie agencji zatrudnienia.

9. Zaproszenie do udziału w wydarzeniach networkingowych z potencjalnymi Klientami.